Warsztaty dla rodzin

Warsztaty terapeutyczne dla rodziców i dzieci. Zapraszamy nastolatków od 13l ale również rodziców z dorosłymi dziećmi. Warsztaty są poświęcone uzdrawianiu relacji dziecko-rodzic, uwalnianiu ugruntowanych emocji, stawianiu granic, rozwijaniu asertywnej komunikacji i pogłębianiu bliskości w relacji. To, co dzieje się z dzieckiem zawsze jest odzwierciedleniem sytuacji rodzinnej lub  szkolnej, relacji z dorosłymi i rówieśnikami, w związku z tym efektywna praca terapeutyczna nad realną zmianą musi obejmować całą rodzinę.

Terapia traumy

Pomagamy uzdrowić traumę emocjonalną, okołoporodową, wczesnodziecięcą i rozwojową. Pracujemy z traumą związaną z więzią, z zagrożeniem lub ze stratą. Pomożemy Ci, jesli doświadczasz traumy transgeneracyjnej lub szokowej. Pokażemy Ci w jaki sposób wyregulować system nerwowy, by nie funkcjonował na co dzień w trybie walki lub ucieczki.

Warsztaty pracy z ciałem

Warsztaty masażu mięśniowo-powięziowego w terapii traumy. Uczymy jak pracować z ciałem przy najczęstszych schorzeniach i dolegliwościach bólowych, poprzez głęboki, wolny uważny dotyk. Uczymy rozpoznawać co ciało do nas mówi, czego potrzebuje oraz jak uwolnić napięcia i ból, usuwając zaciski z tkanek miękkich. Stwarzamy przestrzeń na słuchanie i czucie ciała poprzez dotyk, na swobodne wyrażanie i uwalnianie emocji.

Sesje indywidualne

Rozmowa terapeutyczna prowadzona metodą Somatic Experiencing i SOMA Embodiment skierowana jest głównie na rozpoznawanie odczuć płynących z głębi ciała, koordynację zmysłów, poczucie orientacji w przestrzeni, poczucie grawitacji i ugruntowanie. Balansujemy między odczuciami mającymi swoje źródła w doświadczonej wcześniej traumie, zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz systemem zaangażowania społecznego.

Nasza praca jest naszą pasją.

Wraz z pogłębianiem pracy z ciałem wzrasta świadomość, poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, swoich granic, poczucie pewności siebie i zaufanie do świata oraz następuje integracja ciała, umysłu i ducha.
Copyright ©2020 AKADEMIA PRACY Z CIAŁEM, All Rights Reserved.